PHUCNGUYEN ROSE

Chuyên cung cấp cây giống, các loại mứt từ quất và sản phẩm hữu cơ từ hoa hồng. 

Địa chỉ: 80 Nguyễn Chí Thanh – Hội An

Hotline: 0915 005 303